„Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím.“ 2. Královská 5:1

Než opustíme příběh o Naamánovi, všimněme si dalších dvou věcí:
1) Každý potřebuje pomoc. Nejen ti, co bývají dole, ale i ti, kteří bývají nahoře. Být generálem s pěti hvězdičkami nic neznamená, když umírá na malomocenství. „Ale oni by nenaslouchali nikomu takovému, jako jsem já,” řekneš. Možná ne dnes, ale až se věci zhorší, budeš překvapen, jak budou naslouchat. Jenom výborně služ a buď připraven dát odpověď, až nastane čas.
2) Boží ruka je na tobě kvůli tomu, abys sloužil tam, kde tě On postavil. Bylo to povzbuzení někoho, kdo se dostal dostatečně blízko na to, aby viděl Naamánův skutečný problém a přivedl ho k Bohu, který ho uzdravil. Když tě Bůh postaví do něčí blízkosti a řekne ti určitou „soukromou“ informaci, dělá to proto, abys ho mohl „…podpírat slovem…” (Izaiáš 50:4). Bůh si použil uklízečky v Naamánově vlastním domě a ta ho oslovila. Co kdyby se bouřila proti stlaní postelí a mytí nádobí? Nebo co kdyby se rozhodla jít ven a místo toho by roznášela informace?
Dnes máš roli, kterou máš sehrát v Božím plánu. Služebník, který vyzval Naamána, aby se pokořil a sedmkrát se ponořil v řece Jordánu, v Písmu není jmenován, ale byl nepostradatelný v tom, co se dělo. Tak je to i s tebou. Jen několik hráčů mělo více fanoušků než hvězda košíkové Michael Jordan. Ale když se ho reportér zeptal, proč je rád, když se jeho otec účastní zápasu, odpověděl: „Když tam je, vím, že mám alespoň jednoho fanouška!“ Každý potřebuje povzbuzení. Můžeš říci slovo, které změní něčí život!