„…ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku…“
4. Mojžíšova 33:55

Zemětřesení vznikají v důsledku pohybu dvou tektonických desek posunujících se proti sobě na porušené linii, které do sebe narazí a náhle sebou trhnou opačným směrem. A to se děje, když se spojuješ s nesprávnými lidmi. Proto Bůh dal instrukce Izraelcům ohledně nepřátelských národů v zaslíbené zemi: „…ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku…“(4. Mojžíšova 33:55). Když vztah nefunguje, když tvoje snaha obnovit ho selže, uznej to.
Občas musíš jenom spolknout vlastní pýchu a uznat, že místo abys dotyčného pozvedal, on tě táhne dolů. Když někoho pustíš, neznamená to, že se nikdy nezlepší, jenom to znamená, že Bůh je vhodnější pro tuto práci.
Dávej si pozor na ty, kteří se vždycky snaží vyvolat v tobě pocit viny kvůli tomu, že jsi „tam nebyl”. Jenom Bůh tam může být vždycky! Existuje rozdíl mezi pomáháním někomu a nošením někoho. Tvoje pomoc může být ve skutečnosti překážkou. Proč by to měl vůbec dotyčný zkoušet, když ty tam vždycky jsi a uděláš to za něj?
Tvoje potřeba být nepostradatelný může stát v cestě jeho potřebě růst. Ustup a nech ho jít samotného. Ne každý bude šťastný, když to uděláš, ale to se od nich ani nečeká. Ježíš řekl: „Běda, když vás budou všichni lidé chválit…“ (Lukáš 6:26).
Nedovol, aby strach z kritiky překonal tvůj rozumný úsudek. Lidé nepřijímají konflikty moc dobře, ale toto je věc přežití. Každý vztah existuje z nějakého důvodu a trvá po nějakou dobu. Rozpoznej ty, kteří patří do tvé minulosti, a ty, kteří patří do tvého současného života.