„…vždyť ,radostného dárce miluje Bůh‘.“ 2. Korintským 9:7

Dítě, které se právě naučilo zavazovat si tkaničky, plakalo, proto se ho maminka zeptala: „Je to tak těžké?“ „Ne,“ vzlykalo, „ale teď to budu muset dělat po celý zbytek života!“ Cítíš se stejně ohledně dávání? Chceš se učit, ale nejsi si jist, jestli z toho chceš učinit svůj životní styl? Vlaštovky učili své mladé, jak létat z větve převislé nad jezerem. Matka vlaštovka tlačila jedno mládě za druhým na konec větve, dokud někde mezi větví a vodou neobjevila, že mohou létat. Jejich matka pochopila to, co mláďata ne: dokud se nenaučíš létat, doopravdy nežiješ! Pochop toto: dávání je konání, které do nás vložil Bůh; je to vzduch, do kterého jsme se narodili. Ale než si to uvědomíš, budeš lpět na všem, co máš!
Bible říká, že „…kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“ (2. Korintským 9:6). Všechno v životě začíná od maličkého semene. Tvé semeno je cokoliv, co se může rozmnožit: tvoje láska, tvůj čas nebo tvoje peníze. Tvoje sklizeň je to, co se ti výhodně vrátí jako například radost, dobré vztahy a – ano – finance. Pokud to, co máš, není dost na sklizeň, zasej to jako semeno a věř, že Bůh to pro tebe rozmnoží v těch oblastech, kde to potřebuješ nejvíce. Dej se do toho, budeš nadšen výsledky! Dávání je jako létání. Až se naučíš vzdát se toho, na čem lpíš a za co utrácíš, uvědomíš si, že ses narodil k tomu, abys takto žil!