„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Když ve svém zábavném pořadu Jerry Seinfeld diskutoval se svým kamarádem o manželství, zeptal se ho, proč není ženatý: „Žádný zdravý člověk by nechtěl zažít takové zanedbávání, kterého by se mu ode mě dostalo.“
Přiznejme si to, dokonce i ta nejlepší manželství jsou tvořena dvěma nedokonalými lidmi, kteří se občas zanedbávají navzájem. A když jsi byl zraněn, je snadné reagovat tělesně místo z Ducha. Některá zranění jdou do hloubky. V tomto bodě si musíme vzpomenout, že odpuštění je rozhodnutí, ale důvěra je proces; a když je zničena, trvá to určitou dobu, než ji znovu vybudujeme. Muži a ženy často vnímají důvěru odlišně. Když je zraněna žena, její manžel si možná myslí, že omluva ji okamžitě uschopní mu znovu důvěřovat, posunout se dopředu a nemluvit o tom. Tak to není; je zapotřebí, aby se staly dvě věci:
1) Partner, který ublížil, musí uznat, co udělal. Neříkej svému partnerovi, aby se „přes to přenesl“. Uznej partnerovy pocity, i když se chová, jako by to nechtěl. Vezmi na vědomí partnerovu bolest. Když druzí racionalizují nebo banalizují to, co nás bolí, jenom nás to více rozzuří. Pouze když se cítíme uznáni, naše rány se začnou hojit.
2) Partner, kterému bylo ublíženo, si potřebuje dát pozor, aby se dovnitř nevplížila hořkost. „Jak to mám udělat?“ zeptáš se. Tak, že odmítneš zůstat zraněný déle, než je nezbytně nutné, a dovolíš Bohu, aby uzdravil tvé srdce a obnovil tvou lásku. Bible říká: „Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ (Židům 4:7). Když ti Bůh dá milost odpustit a zprostit se bolesti, musíš se toho chopit!