„…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka.“
Soudců 3:31

Bible říká: „…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izrael“ (Soudců 3:31). Šamgar byl pouhý farmář, který vlastnil pole, ale byl ochoten za něj bojovat. Jeho šance nebyly velké: 1 ku 600. Ale on překonal překážky, zachránil své pole a vysvobodil Izrael.
Takže můžeš začít malými věcmi a skončit tím, že budeš pro druhé velkým požehnáním. Bible říká: „A kdo nepohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět…“ (Zachariáš 4:10, přel. z angl.). Každý dub začíná ze žaludu.
Tom Monaghan začínal podnik „Domino‘s Pizza“ v roce 1960 s jedním malým obchodem. Zápasil 8 let. Když jeho obchod vyhořel až k základům, pojišťovna mu zaplatila pouze jeden cent na dolar ztráty na pokrytí všech škod. Jediné, co uměl, bylo dělat pizzu, proto otevřel další obchod. Pracoval 100 hodin týdně. Do toho okamžiku si vzal pouze jeden týden dovolené – na své líbánky. Do roku 1971 měl dluh 1,5 milionů dolarů. Zůstal ve svém oboru, což byla výroba pizzy, ale zkusil něco nového. Omezil své menu na pizzu a rozhodl se rozvážet ji horkou a čerstvou zákazníkům bez poplatku navíc. Fungovalo to. Do roku 2007 se podnik Domino‘s Pizza rozrostl na 6100 prodejen ve Spojených státech a dalších zemích. Dnes je jedním z nejbohatších mužů národa a dává většinu svého zisku na charitu. Jaké bylo jeho tajemství? Začal tam, kde byl. Bojoval za to, čemu věřil, že byl jeho Bohem daný úkol. A když byl sražen dolů, znovu vstal.