„Elijáš pravil: ,Opakuj to sedmkrát.‘“ 1. Královská 18:43

„Pak řekl svému mládenci: ,Vystup a pohleď směrem k moři.‘ On vystoupil, pohleděl a řekl: ,Nic tam není.‘ Elijáš pravil: ,Opakuj to sedmkrát.‘ Když to bylo posedmé, řekl: ,Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň.‘ Elijáš mu řekl: ,Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi: Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť ‘“ (1. Královská 18:43-44). Všimni si, Elijáš řekl „sedmkrát“.
„Vstaň a jdi znovu.“ Musíš vytrvat! Když to neuděláš, mineš se s tím, co ti Bůh chce dát. A navíc, pokud nerozpoznáš a nebudeš oslavovat malé zázraky „velikosti lidské dlaně“, mineš se s těmi velkými, které jsou tak podstatné pro tvou budoucnost.
Beth Anne DeCiantis měla dokončit maratón za méně než dvě hodiny a 45 minut, aby mohla jet na olympiádu. Dosáhla poslední roviny za 2 hodiny a 43 minut, zbývaly jí pouze dvě minuty. Poslední necelý kilometr od konce zakopla a upadla. Zmatená, zůstala na zemi 20 sekund. Dav křičel: „Vstávej!“ Čas ubíhal – zbývala méně než jedna minuta. Beth Anne se s námahou postavila na nohy a šla. 5 metrů od konce, zbývalo 10 vteřin, upadla znovu. Zatímco ji dav povzbuzoval, přešla cílovou čáru po čtyřech. Čas? 2 hodiny, 44 minut, 57 sekund. Takže dnešní slovo pro tebe je: „Vstaň a zase jdi.“