„…kdo jsou povoláni podle jeho záměru.“ Římanům 8:28 (přel. z angl.)

Nikdo ti nemůže dát vizi pro tvůj život, ale tady je způsob, jak ji najít:
1) Podívej se do svého nitra. Co tě uvádí do pohybu? Co tě nadchne? Pavel řekl: „…nemohu jinak…“ (1. Korintským 9:16).
2) Podívej se za sebe. Co tě život naučil? Zkušenosti nám poskytují moudrost potřebnou k naplnění našeho poslání. Co ti říká tvá minulost o tvé budoucnosti?
3) Podívej se kolem sebe? Bůh nás nikdy nepovolává samotné. Mojžíš potřeboval 70 starších. Ježíš si vybral 12 učedníků. Pavel mluvil o těch, kteří pracovali s ním. Naplnění tvého poslání vyžaduje, abys měl kolem sebe ty správné lidi.
4) Podívej se před sebe. Helen Keller řekla: „Jediná věc, která je horší než být slepý, je vidět, a nemít žádnou vizi.“ Co vidíš očima víry? Augustin řekl: „Víra znamená věřit v to, co nevidíme a odměnou víry je vidět to, v co věříme.“
5) Podívej se vedle sebe. Jaké máš k dispozici zdroje, například knihy, CD, konference a učitele? Pokud tvá vize není větší než ty, není od Boha. A čím je větší, tím více zdrojů vyžaduje.
6) Podívej se nad sebe. Jeremiáš píše: „…ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových“ (Jeremiáš 23:16). Jsme „povoláni podle jeho záměru“, ne podle potřeb, ne proto, že dveře jsou otevřené, ne proto, že bychom byli oceněni nebo dobře odměněni.
Tvoje vize musí naplnit Bohem stanovený záměr, nic jiného. Takže potřebuješ rozpoznat svou vizi, vzkřísit svou vizi, nebo se znovu na ni zaměřit?