„…kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.“ Lukáš 22:26

Michael Bruner píše o tom, jak se jako ztřeštěný mladý univerzitní student, účastnil přednášky bývalého amerického generálního prokurátora. Říká: „Po přednášce jsem k němu přišel a zeptal jsem se ho, jestli bychom mohli spolu zajít na kávu. K šoku svých spolupracovníků řekl: ,Šlo by to zítra?‘ Setkali jsme se a mluvili jsme hodinu… Zasypal jsem ho otázkami. Které slavné lidi potkal? Jaké to bylo být generálním prokurátorem v šedesátých letech? Když jsem se ho zeptal, kdo byl ten největší člověk, kterého kdy potkal, řekl: ,Za takových okolností nepřemýšlím o lidech.‘ Pokračoval a řekl mi něco, na co nikdy nezapomenu: ,Nikdy neusiluj o to, abys byl největší. Místo toho usiluj o to, abys dělal velké věci. Pokud budeš usilovat o velikost, tvá velikost s tebou zemře. Ale pokud budeš usilovat o velké věci, tvůj odkaz bude žít dál. Jediný způsob, jak to dělat, je být služebníkem. Veď službou a budeš dělat velké věci.‘ Byl jsem příliš mladý ve víře na to, abych věděl, že tato slova přijal z Písma… Ježíš byl ztělesněním sloužícího vůdce. On nejen říkal učedníkům, co mají dělat, On to dělal současně s nimi… Když jsem toho rána odcházel z hotelu a čekal jsem, až budu moci přejít ulici, přišel a stál vedle mě slepý muž se slepeckým psem. Zíral jsem na krásného labradora…jeho ostražité smysly, jeho jedinečný životní smysl sloužit svému…pánovi. Potom zasvítila zelená a pes jemně vedl muže přes ulici…Bůh mi poslal živé podobenství. Toho rána jsem se naučil lekci, na kterou nikdy nezapomenu. Usiluj o velké věci, ne o velikost; veď skrze službu.“