„…a tak jsme promeňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

Duchovní růst může být přirovnáván k semeni, budově nebo dítěti. Každé z nich vyžaduje náš podíl. Když zasejeme semeno, musíme ho zalévat, hnojit a chránit. Když postavíme budovu, musíme ji udržovat. Když se nám narodí dítě, musíme se o něj starat, učit ho a vychovávat. Chápeš? Úsilí nijak nesouvisí s tvým spasením, ale naprosto souvisí s tvým duchovním růstem. Nemůžeš jenom posedávat a doufat, že dorosteš do duchovní zralosti. Pavel vysvětluje naše tři zodpovědnosti při proměně do Kristovy podoby:
1) Rozhodování se: „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi“ (Efezským 4:22). Každý den se musíme rozhodnout vzdát se svých starých cest.
2) Obnova: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2). Řecké slovo pro „proměněný“ je „metamorphosis“, což popisuje úžasný způsob, jak se housenka promění v motýla. Je to obraz toho, co se stane, když trávíme čas na modlitbách, sytíme se Božím Slovem a dovolíme Mu, aby řídil naše myšlenky. Když přijmeme krásu Kristova charakteru, začneme růst a stoupat do nových výšek.
3) Oblečení. Každý den se musíme obléci do Kristova charakteru. Jak to udělat? Rozvíjením nových návyků. Tvůj charakter je tvořen součtem tvých každodenních návyků. To, co děláš, určuje to, kým se staneš! Proto: „…oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Efezským 4:24).
K tomu, aby ses stal podobný Kristu, se musíš zavázat dělat tyto tři věci.