„…proměňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

Za vším, co děláš, je myšlenka! Takže pokud to myslíš vážně se změnou svého života, musíš změnit své myšlení. Není to snadné a nestane se to okamžitě. Představ si sám sebe ve člunu s automatickým pilotem nastaveným tak, aby jel člun určitým směrem, a potom se najednou rozhodneš, že pojedeš někam jinam. Máš tyto možnosti:
1) Síla vůle. Popadneš kormidlo a silou řídíš tam, kam chceš; pouhou silou vůle přemůžeš autopilota. Ale budeš pociťovat neustálý odpor. Tvé paže se unaví, a když pustíš kormidlo, hádej, co se stane? Člun popluje směrem, kterým je naprogramován. Chápeš? To se stane tehdy, když se pokoušíš změnit svůj život silou vůle: „Přinutím se přestat pít, podvádět, přejídat se,“ atd. Síla tvé vůle může způsobit pouze krátkodobou změnu, ale vyvolává neustálý stres, protože jsi nejednal s kořenem problému a nepřeprogramoval jsi svou mysl. Ta změna ti nepřipadá přirozená, takže nakonec to vzdáš, vrátíš se ke starým vzorcům a řekneš: „Myslím, že jsem prostě takový. Nikdy se nezměním.“
2) Boží moc. Existuje lepší způsob! Bible říká: „…dovol Bohu, aby tě proměnil v nového člověka změnou tvého myšlení“ (přel. z angl.). Změna vždycky začíná ve tvé mysli! Způsob tvého myšlení určuje tvoje pocity a tvoje pocity určují tvoje jednání. Řekneš: „Jak můžu změnit způsob svého myšlení?“ Naprogramováním své mysli každodenním čtením Božího Slova. „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Žalm 119:9).