„…zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula.“ Jób 11:16

Támar prožila hrozné trauma, když byla znásilněna. Ale její budoucnost byla větší než její minulost, takže porodila dítě, které bylo předkem našeho Pána Ježíše. Jaká pocta! Zraněný, můžeš projít touto bolestivou zkušeností a zpívat píseň vítěze. Díky Boží milosti se můžeš naučit žít přítomností a opustit minulost. Jak? Tak, že budeš trávit čas v Boží přítomnosti a dovolíš Jeho lásce, aby se dotkla zraněných míst v tobě. Dej všechna svá tajemství Bohu – a nech je tam. On může vyjmout trápení z paměti stejně tak, jako ty odstraňuješ jed ze štípnutí hmyzem; potom začne tvoje uzdravení. Jób, který přišel o své zdraví, bohatství a svou rodinu, zažil a viděl naplnění těchto slov: „…zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula“ (Jób 11:16). Pusť se do toho, postav se do proudu Boží milosti a vydej to. Všechno to pusť. Byla noc, ale teď je den! Dovol Bohu, aby tě bezpečně držel ve svých rukou. Tam můžeš nechat minulost, nech ji ze sebe spadnout jako kus oděvu. Možná si na ni vzpomeneš, ale už ji nikdy nebudeš muset nosit: „Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí…“ (Jób 11:19). Už žádné špatné sny, žádný strach ze zítřku. Stud byl odstraněn a nastoupila milost. Povstaň v Kristově jménu a přijmi autoritu nad každou vzpomínkou, která tě spojuje s minulostí. Dovol Bohu, aby vyhojil tvé jizvy, zlomil tvá pouta a osvobodil tě.