„Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.“ Žalm 3:5

Bez ohledu na to, kdy nebo proč jsi zakopnul, Bůh tě chce zvednout a znovu tě postavit na nohy. Lidé, kteří nikdy nezažili selhání, toho obvykle mnoho nedokáží. Při bezpečné hře existuje určitá jistota. Nic není ztraceno, ale nic také vyhráno. Nikdy nevystoupí ze člunu a nejdou po vodě. Nebylo by lepší téměř se utopit a muset být zachráněn, než nikdy nezažít Boží moc fungující skrze tebe?
Nepřízeň je jako kvasnice; když se zvýší teplota, rostou. A čím je vyšší teplota, tím více rostou. Pravda je taková, že každá příležitost, kterou ti Bůh dá, přijde s překážkami, a ty se nad ně budeš muset povznést. Podívej se na izraelský lid v Egyptě: „Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále…“ (2. Mojžíšova 1:12). Často je to tak, že těžké časy více posílí tvou víru než ty dobré. Řekneš: „Ale já jsem to pokazil!“ Bůh říká: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12:9). Řekneš: „Ale lidé, kterým jsem důvěřoval, mě zklamali, a ti, o kterých jsem si myslel, že jsou na mé straně, byli ve skutečnosti proti mně.“ Žalmista řekl: „Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ,Ten u Boha spásu nenalezne.‘… Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá“ (Žalm 3:3-5). Je těžké přijmout, že někteří lidé nechtějí, abys měl úspěch. Ale i když ti mnozí neúspěch „prorokují“, neznamená to, že je to pravda! To nejbezpečnější místo na světě je být uprostřed Boží vůle. Pokud spojíš svůj plán s Jeho záměrem, nakonec zvítězíš, a neexistuje nic, co by tě mohlo zastavit!