„A v církvi ustanovil Bůh…učitele…“ 1. Korintským 12:28

Howard Hendricks poukazuje na to, že dobré vyučování zahrnuje poskytnutí příležitosti pro lidi být zodpovědnými a vykazatelnými: „Problémem v církvích je, že to neděláme. Vláda
Spojených států vezme letadla za mnoho miliónů dolarů a vloží je do rukou devatenáctiletých dětí; a když ty stejné děti přijdou do sboru, nenecháme je ani udělat sbírku. Už jsi někdy byl v soudní síni, když byl čten rozsudek? Čtoucí osoba mumlá po svém v soudním žargonu a všichni ostatní v místnosti napůl spí – všichni, kromě osoby, jmenované v rozsudku jako osoby oprávněné převzít plnění… Když je tvé vyučování hodně ovlivněno studentem – když vidí, že se ve skutečnosti jeho jméno objevuje často v tvé knize – způsobí to velký rozdíl v úrovni jeho motivace… Jsem přesvědčen o tom, že každý – bez výjimky – může být motivován k tomu, aby se učil. Ale ne ve stejnou dobu, ne stejnou osobou a ne stejným způsobem. Velmi důležité je načasování. Vyučování je jako montování načasované bomby…označené k výbuchu později a na jiném místě. Proto musíš chodit ve víře kvůli tomu, abys byl dobrým učitelem, a potřebuješ mnoho trpělivosti. A nejsi Boží odpovědí pro každého jedince. A takto funguje i Kristovo tělo… Ptají se mě stále znovu a znovu: ,Jak mám někoho motivovat?‘ Odpovídám: ,Když do někoho pustíš dvacet tisíc voltů elektřiny, otočí se a bude se ptát, zda jsi něco říkal? Ne, pohne sebou!‘“
Otázkou je: „Učiteli, jsi motivován?“