„Bůh mi dopřál, že se mohu smát.“ 1. Mojžíšova 21:6

Sára se smála dvakrát. Poprvé to bylo v nevíře, protože Bůh jí zaslíbil dítě, když už byla stará. Podruhé to bylo v radosti, protože Bůh naplnil své zaslíbení. Ale mezi těmito dvěmi událostmi prošla těmi nejvíce srdcervoucími zkušenostmi ve svém životě. Její manžel Abraham ji zradil, aby zachránil sám sebe. Pohanský král ji vzal do svého harému a byl by ji zhanobil, kdyby Bůh nezasáhl. Pouze žena, která skutečně miluje svého manžela, může pochopit, co Sára prožila té noci.
Zde je lekce: mezi modlitbou za zázrak a obdržením zázraku budeš zkoušen, budeš růst a budeš se učit důvěřovat Bohu více, než sis kdy myslel, že je možné. A navíc, ještě něco, co je důležité si zapamatovat: když sdílíš své zkušenosti s druhými, nemluv jenom o tom, jak jsi začal, nebo kde jsi dnes; místo toho řekni, čím tě Bůh provedl, protože to jsou věci, se kterými také ostatní zápasí. Řekni jim, jak tvá víra byla zkoušena ve výhni bolesti, než jsi vyšel ven jako zlato. Nenechávej je v pocitu frustrace kvůli tomu, že uplatňovali nárok na Boží zaslíbení a ještě ho nedostali.
Stan krále Abímeleka, kde Sára strávila tu hroznou noc, byl na místě nazývaném Gerar, což znamená „místo zastavení“. Ano, budou časy, kdy budeš mít pocit, že tvůj život se dostal do bodu „skřípavého zastavení“ a ty se nikam neposunuješ. Možná jsi v tom bodě právě dnes. Pokud ano, přijmi toto: Bůh ti bude věrný. Nejen že tě provede, ale stejně tak jako Sáře se ti vrátí radost, zatímco se budeš dívat, jak On plní zaslíbení, které ti dal.