„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel. z angl.

Nikdo nemá rád konfrontaci s druhými, ale někdy je to nutné. Buď poctivý a přímý. Jemnost není záležitost diplomacie nebo taktu nebo používání zvláštního jazyka, ani to neznamená „chodit kolem horké kaše“ nebo nazývat problém jinak, než by bylo správné. To nedělej! Zvaž, co je potřeba říci jasným a zřetelným způsobem, a pak to jasně řekni. Pokud toho člověka miluješ, řekni mu to na rovinu! Ale slovo varování: nepoužívej slova jako „láska“ a „průhlednost“ k zamaskování odsuzujícího postoje. Na některé lidi druzí křičí, řvou na ně a slovně je napadají ve jménu lásky. Nevylévej si na nikoho zlost ve jménu upřímnosti. Nikdo z nás není způsobilý konfrontovat druhé, aniž by pečlivě prozkoumal motivy, z kterých to dělá – včetně, jak jen to je lidsky možné, těch motivů, které unikají našemu vědomému myšlení. Vždycky bys měl konfrontovat s rozmyslem, ne s dychtivostí. Měl bys konfrontovat přímo, ale přitom jemně a vždycky s touhou dát podnět k těm nejlepším Božím věcem v životě toho druhého. Je mnohem křesťanštější konfrontovat druhého člověka se slzami v očích než s hlasem pozvednutým v hněvu. V každém případě by posluchač nikdy neměl pochybovat o tvé lásce a přijetí. Ryzí láska říká: „Musím ti něco říci. Vím, že to nebude snadné ani pro jednoho z nás, ale vážím si tě natolik, že ti to chci říci přímo. Zajímám se o tebe, záleží mi na našem vztahu a chci, abys byl tím nejlepším, kým můžeš být.“