„…nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

Vztah, jaký měl Ježíš se svým Otcem, je takový vztah, jaký On chce, abys ty měl s Ním. Tento vztah je charakteristický třemi věcmi. Během několika dalších dní se budeme zabývat každou z nich jednotlivě:
Důvěrnost. Ježíš řekl: „Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí…“ (Jan 5:20). Během dne se vzájemně ovlivňuješ s mnoha lidmi, ale se svými vnitřními pocity se sdílíš jen s těmi, kterým důvěřuješ, a s těmi, se kterými máš blízký vztah. Takže jak blízko jsi Bohu právě teď? Jsi dost blízko na to, abys Ho slyšel, když k tobě mluví? Dost blízko na to, abys poznal, že jsi řekl nebo udělal něco, co Ho zarmoutilo? Dost blízko na to, abys cítil teplo Jeho přítomnosti? Pravda je taková, že jsi teď tak blízko Bohu, jak ses rozhodl. Rozhodni se být Mu blízko a ukázni se, abys u Něj skutečně byl. Nikdo se nenarodí, aniž by se nejdříve uskutečnil čin důvěrnosti mezi dvěma lidmi. A důvěrnost je založena na jednom slovu: „touha“. Jak moc toužíš po Bohu? David řekl: „Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní…“ (Žalm 63:2). Toužíš být v Jeho domě? „Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš“ (Žalm 36:9). Toužíš po Jeho Slovu? „…od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle“ (Jób 23:12).