„…neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

Třetí věc, která charakterizuje Kristův vztah s Jeho Otcem, je poslušnost. Ježíš řekl: „…jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Ježíš nepřemýšlel nad svou vůlí a ani ji s nikým nekonzultoval. Místo toho se jako laser zaměřil na jednu věc – na to, aby činil Boží vůli, nic víc, nic míň. Všimni si slov „jak mi Bůh přikazuje“. Když slyšíš, že k tobě Bůh mluví, je po diskusi; je čas jednat. Bůh nezmění svůj názor, proto ty musíš začít měnit ten svůj a „zapojit se do programu“. Když učiníš Ježíše Pánem svého života, vzdáváš se ve třech základních oblastech: a) kolik tě to bude stát; b) kam tě to zavede; c) do jaké míry tě to změní. Kvůli tomu, aby ses radoval ze vztahu s Ježíšem, vztahu podobnému Jeho vztahu s Otcem, platíš tuto cenu! Řekneš: „To vypadá jako těžký úkol.“ Ano, ale také tě to chrání. Když Bůh řekl svému lidu, aby něco udělal, také mu řekl, proč: „…dobře se vám povede…“ (viz 5. Mojžíšova 5:33, 6:3, 12:28). Bůh se nesnaží omezit tvůj styl, zkomplikovat ti život nebo tě vsadit do svěrací kazajky. On je Otec, který chce jen to nejlepší pro své děti. Není to něco, co chce každý dobrý rodič? Takže, když chodíš v poslušnosti, dostaneš od Boha to nejlepší.