„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:6

Proč Bůh řekl Jozuemu: „Buď rozhodný a udatný…“ Ze čtyř důvodů:
1) Kvůli Jozuemu samotnému. Bůh do Jozueho investoval hodně; budoucnost celého národa spočívala na jeho ramenou. A protože Bůh hodně investoval i do tebe, musíš věřit tomu, že Jeho vůlí je, abys měl úspěch. Pokud jsi vyrůstal v rodině nebo v církvi, kde ses cítil nehoden Boží přízně a neoprávněn přijmout Jeho požehnání, pak musíš přeprogramovat svou mysl v souladu s Písmem: „Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8).
2) Kvůli Boží podstatě. Bůh řekl Jozuemu: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Boží pověst byla v riskantní situaci. Národy v Kenaánu slyšely o vysvobození Izraelců z otroctví, utopení egyptské armády v Rudém moři a o nasycení Božího lidu potravou z nebe každý den. Kdyby Jozue selhal při dobývání zaslíbené země, způsobilo by to zhanobení Božího jména a Jeho lid by se stal terčem posměchu. Pán vložil do úspěchu Izraele více než kdokoliv jiný. Jeho plán poslat Mesiáše závisel na jejich úspěchu. Jeho touhou bylo změnit skupinu otroků v nejúžasnější národ na zemi – takový, který by sloužil pravdě a živému Bohu. A Jozue v tom měl hrát důležitou roli. Odkud pocházela Jozueho síla? Z tohoto zaslíbení: „…Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9).