„…budujte svůj život na přesvaté víře…“ Juda 1:20

Slovo „budovat“ je stavitelský termín, který znamená obnovit. To znamená zbořit to, co pro tebe nefunguje, a postavit to, co fungovat bude. Pokud to nepochopíš, jsi ponechán tomu, že cokoliv ti život přinese, je prostě tak, a ty to musíš přijmout. Byl bys překvapen množstvím lidí, kteří chodí každý týden do sboru, aby slyšeli slovo, které jim pomůže přežít. Zpívají o víře a mluví o ní. Ale zkus se jich zeptat: „Jak se máš?“ Odpoví: „Snažím se vydržet. Prostě doufám, že to zvládnu.“ Ano, jsou časy, kdy to tak skutečně bude. Ale měla by to být výjimka, ne pravidlo.
Bible říká: „Ale v tom všem slavně vítězíme…“ (Římanům 8:37). Být vítězem znamená bojovat v bitvě a zvítězit. Ale být více než vítěz znamená zvítězit v bitvě – aniž bychom museli bojovat. Ježíš už bojoval a vyhrál tu bitvu za tebe. A dnes říká: „Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Řekneš: „Jak získám takovou moc?“ Juda říká, že můžeme získat tuto moc díky životu modlitby „v Duchu svatém“ (viz Juda 1:20).
A můžeš to dělat kdekoliv: ve svém autě, když jedeš do práce, v kolotoči povinností nebo dokonce ve své koupelně. Jenom potřebuješ místo, kde můžeš být sám s Bohem, modlit se, číst Jeho Slovo a tak budovat svou víru.