„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost…“    Efezským 4:31

Když přijde na hořkost, zde jsou dvě věci, které si potřebuješ pamatovat:
1) Je nakažlivá. Jsi součástí Kristova těla. Takže to, co se stane tobě a v tobě, ovlivňuje ty, kteří jsou s tebou spojeni, ať v kladném nebo záporném smyslu. Bible říká: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním“ (1. Korintským 12:26). Hadí uštknutí neovlivňuje pouze tu část těla, která byla uštknuta; jed se šíří celým systémem. „…ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé“ (Židům 12:15). Neznepokojuj se a neodcházej z církve, do které tě Bůh postavil. Ty potřebuješ tu církev a ta církev potřebuje tebe. Tím, že zvítězíš nad hořkostí, rozšíříš Boží požehnání na druhé.
2) Je možné ji překonat. Zde je popsáno, jak: a) uvědom si ji a přiznej ji; b) nezkoumej ji ve své mysli, ani o ní neříkej druhým; c) čiň pokání a zřekni se jakéhokoliv postoje, který je Kristu cizí; d) požádej Boha, aby ti dal sebekázeň, potom se podřiď Jeho vedení; e) nenakaz druhé a nedovol, aby oni nakazili tebe; f) aniž bys čekal na přiznání nebo omluvy, vyjádři slovy pro sebe, Boha a důvěryhodného přítele své rozhodnutí odpustit všechno zlé proti tobě. „…odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4:32). To tě osvobodí, takže se budeš moci radovat ze vztahu s Bohem, sám se sebou a s druhými; g) hledej praktické způsoby, jak být „laskavý, milosrdný a jak odpouštět…“ (viz Efezským 4:32).