„…se svým Bohem zdolám hradbu.“ 2. Samuelova 22:30

Jaká „zeď“ stojí mezi tebou a Božím požehnáním? Omezené zdroje? Selhání v minulosti? Vypadá úkol jako příliš velký a ty se cítíš příliš malý? Povstaň a řekni: „S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu“ (2. Samuelova 22:30). Místo toho, abys přijal, co ti říkají tvůj pohled a tvé smysly, stůj na slibech, které ti Bůh dal ve svém Slově. Na druhé straně zdi je tvoje vítězství.
A. B. Simpson řekl: „Nikdy se nenaučíš věřit za pohodlných okolností.“ Až poté, co učedníci prožili bouři, zeptali se: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ (Matouš 8:27). Ten, který jim přikázal, aby nastoupili do člunu, věděl, že přijde bouře, a přesto je do ní poslal. Proč? Aby posílil jejich víru!
Malý chlapec plul přes oceán se svým otcem, který byl kapitánem lodi, když vpluli do hrozné bouře. Vlny s nimi házely jako s korkem a všem bylo ze strachu špatně. Ale on seděl bez obav, měl oči upřené na jedno určité místo. Když se ho kdosi zeptal, proč se nebojí, odpověděl: „Dívám se do toho malého okénka. Skrze ně vidím můstek a na tom můstku je můj otec. On je kapitánem lodi. Provedl ji mnoha bouřemi a já vím, že touto ji provede také.“
Raduj se, zvládneš tuto bouři a dostaneš se na druhou stranu. Bůh to zaslíbil. Začni říkat: „Se svým Bohem zdolám hradbu.“