„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine…“ Žalm 25:4

Dokonce i jednoduchá rozhodnutí mohou být stresující. Sledoval jsi někdy dítě, jak zápasilo, jestli si vybrat čokoládovou nebo jahodovou zmrzlinu? A větší rozhodnutí jako, koho si vzít, jakou si vybrat kariéru, koupit dům nebo podstoupit velmi riskantní operaci atd., mohou drásat nervy! Ale můžeš snížit hladinu stresu tím, že se budeš řídit těmito biblickými principy:
1) Zkoumej. „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj“ (Přísloví 18:13). Získej všechna fakta a vyhni se rozhodnutí, kterého bys litoval. Poznání nebylo nikdy přístupnější; díky internetu, užitečným knihám a především díky Božímu Slovu: „Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání…“ (Žalm 119:98).
2) Mluv s Bohem. „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žalm 25:4). Zeptat se Boha na radu pomáhá předejít nezralým rozhodnutím, objasňuje tvé priority a připravuje tě na naslouchání Jeho rad. Zajímá se Bůh o tvá rozhodnutí? Ano. „Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě“ (Žalm 37:23).
3) Buď otevřený vůči novým myšlenkám. Nenech se uvěznit ve starých způsobech uvažování. „Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává“ (Přísloví 18:15). Lpění na známém může být ochromující. Bůh si možná zvolí vést tě po nové cestě čerstvého porozumění. Proto zhluboka dýchej, hledej Jeho moudrost a otevři své srdce, abys ji mohl přijmout.
4) Získej radu od důvěryhodných přátel. „Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý“ (Přísloví 12:15).