„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“
Římanům 5:20

Pavel píše: „…jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit“ (Galatským 1:13). Je zřejmé, že Pavel neměl ani přinejmenším myšlenky na to, že by se stal křesťanem. Jako Žid byl posedlý zákonem. Jako intelektuál byl schopen diskutovat s těmi nejchytřejšími lidmi. Byl výřečný a vzdělaný a byl oddán dogmatům své víry. Ale nenáviděl křesťany! Sledoval, jak byl Štěpán, první mučedník, ukamenován. A přestože se osobně kamenování neúčastnil, držel pláště těch, kteří kamenovali (viz Skutky 7:57-60).
Pavel nikdy nesnil o tom, že by přešel na druhou stranu. Ale když má Bůh plán pro tvůj život, udělá cokoliv, co je potřebné k tomu, aby ho naplnil. Než umístí háček do tvé čelisti, už pracuje na svém záměru pro tvůj život. Dokonce i ve chvíli, kdy Pavel držel pláště popravčích Štěpána, Bůh plánoval, že si ho použije. Stejně tak jako měl plány s tebou, když ses někde bavil, dělal své vlastní věci, šel ze vztahu do vztahu anebo jsi jenom přemýšlel o tom, jak vydělat peníze. Nic z toho Boha nezastavilo, protože: „…kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“ (Římanům 5:20).
Kdyby Pavel věděl, že Bůh plánoval setkat se s ním onoho dne na cestě do Damašku, možná by si zvolil jinou trasu. Ale stalo se toto: „…zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem…“ (Skutky 9:3-4). Tento pyšný farizeus měl schůzku s Bohem, která nebyla v jeho diáři, taková schůzka, která ho učinila pokorným.
Bůh udělá cokoliv, co bude potřeba, aby tě přivedl k podřízení se Jeho vůli. Tak si dávej pozor! Bůh nedovolí tvé tvrdohlavosti, aby rozvrátila Jeho plány pro tvůj život!