„Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas!“ Žalm 55:18

Bůh je příliš tvořivý, než aby trval na tom, že každý člověk s Ním bude spolupracovat úplně stejným způsobem. Každého z nás stvořil jinak. Existují modlitební principy, které se týkají nás všech, ale Bůh každého vede jako jednotlivce. Každý z nás je v jiné fázi chození s Ním, na jiné úrovni duchovní zralosti, každý má odlišné zkušenosti s modlitbou.
Ano, potřebujeme se naučit základy modlitby. Ale pak je třeba přesunout se za intelektuální poznání o tom, jak se modlit, jít s těmito principy k Pánu a říci: „Nauč mě toto aplikovat v mém životě, v mé situaci, v mém srdci. Ukaž mi, jak má tato myšlenka fungovat pro mě. Bože, jsem závislý na tobě, nauč mě modlit se, modlit se efektivně a vybudovat vztah s Tebou skrze modlitbu tak, aby to byl ten nejbohatší, nejvíce uspokojující aspekt mého života.“
Když řekneš: „Pane, nauč mě modlit se,“ prosíš Ho, aby tě naučil modlit se velmi osobním způsobem a umožnil, aby tvé modlitby byly snadným, přirozeným vyjádřením toho, kdo jsi. Musíš jít před Boha právě takový, jaký jsi, a umožnit mu to potěšení radovat se ze společnosti „originálu“, jakým tě stvořil. Je třeba k Němu přistupovat se svými silnými i slabými stránkami, jedinečností a vším ostatním, čím se tak úžasně odlišuješ od kohokoliv jiného. Bůh se s tebou rád setkává tam, kde jsi, rád s tebou buduje osobní vztah a pomáhá ti vyrůst v toho, kým chce, abys byl.