„Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane…“ Izajáš 46:10

Nejsi chybou, které se dopustili tví rodiče v žáru vášně. To, co udělali tví rodiče, možná mohlo být nesprávné, ale ty nejsi! Můžeš si říkat: „Bože, je možné, že jsi měl nějaký důvod pro mé početí? Jsem povolán k tomu, abych v životě udělal něco velkého? Je něco tak jedinečného na mé osobnosti, natolik spojeného s mými životními zkušenostmi, natolik souvisejícího s mou oblastí vlivu, natolik závislého na mé barvě pleti a kultuře, natolik nutného s ohledem k mým potřebám a nedostatkům, že to nikdo nemůže udělat přesně takovým způsobem, jakým chceš, abych to udělal já?“ Ano. Bůh říká: „Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane… Moje rozhodnutí platí…“ (Izajáš 46:10).
Budeš mít úspěch, protože Bůh už určil tvou budoucnost. Než Bůh stanoví postup, rozhodne o záměru. Když je stavitel zmatený, zpětně si ověří plán a zkontroluje ho s architektem. Bůh je architektem a stavitelem tvého života. Nikdy není zmatený ohledně toho, co naplánoval, nebo jak to má být postaveno. Když něco staví, je to budováno s maximální efektivitou a optimálním provedením. Myslíme si: „Pane, proč mě držíš zpátky, zatímco ostatní jdou vpřed? Proč trvá tak dlouho, než přijde můj průlom?“ Bůh odpovídá: „Co říká plán?“ Bůh pod tebou staví pevné základy tak, abys byl schopný ustát tlaky, které provázejí Jeho požehnání, a projít skrze životní bouře, aniž bys byl pohnutý nebo otřesený. Cokoliv, co je vytvořeno dobře, je vytvořeno pomalu. Cokoliv, co stojí za to, abychom to měli, stojí za to, abychom pro to bojovali.