„Není zde, byl vzkříšen.“ Lukáš 24:6

Kristus, zakladatel křesťanství, byl jediným mužem, schopným domluvit si schůzku po smrti a pak se objevit, aby ji dodržel. On řekl svým učedníkům: „Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje“ (Matouš 26:32). A udělal to. Pokud navštívíš hroby těch, kdo založili velká světová náboženství, zjistíš, že jsou stále používány. Ale pokud navštívíš hrob, do kterého položili Ježíše, zjistíš, že je prázdný a slova andělů stále zní jako ozvěna: „Není zde, byl vzkříšen.“ Tato slova změní každý křesťanský pohřeb ve slavnost. Ježíš zaslíbil: „Protože já žiju, i vy budete žít.“ Nakonec sice na něco zemřeš; otázkou ale je, jak můžeš zemřít správně? Na tuto otázku existují dvě správné odpovědi:
1) Tak, že se připravíš předem. Byl to hluboce lidský náhrobní kámen, který nesl nápis: „Očekával jsem to, ale teď ještě ne.“ Zde je rada, jak se připravit na smrt: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Římanům 10:9).
2) Naplněním svých životních úkolů. Ježíš řekl: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4).
Při posledním soudu budeš stát před Bohem a On se tě zeptá: „Co jsi udělal s dary, které jsem ti dal? Splnil jsi svůj úkol na zemi?“ V tom okamžiku nebude nic důležitějšího než jak odpovíš na tuto otázku.