„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Bůh tě miluje a přijímá tě ve tvých špatných dnech stejně tak jako v těch dobrých. Ve společnosti založené na výkonu je snadné na to zapomenout. Ale nesmíš! Boží přijetí je založeno na tvém postoji v Kristu, ne na stavu tvého života v daném období. „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem (prakticky), abychom v něm dosáhli (byli obdařeni, byli příkladem) Boží spravedlnosti (jakými bychom měli být, přijati, přijatelní a ve správném vztahu s Ním, díky Jeho, ne naší, dobrotě)“ (2. Korintským 5:21).
Přemýšlej o kříži jako o obchodním středisku. Tam Bůh vzal každý hřích, který jsi kdy odevzdal a vložil ho na Ježíše. A v okamžiku, kdy dáš svou důvěru Kristu, Bůh vezme všechnu Kristovu spravedlnost a zabalí tě do ní. Od toho bodu tě vidí jen jedním způsobem – v Kristu. Jak osvobozující! Osvobozující, protože nyní si uvědomuješ, že tvá hodnota není založena na tom, co děláš, ale na tom, kým jsi ve vztahu ke Kristu. Bůh ti ve skutečnosti připsal hodnotu tak, že dovolil Ježíši, aby za tebe zemřel.
Není ale to tak, že by se Bůh nestaral o tvé skutky. Tvá odměna v nebi bude založena na tvém postoji správce tady na zemi. Bůh chce, abys dělal dobré skutky, ale nechce, abys na nich byl závislý. Chce, abys je dělal z lásky k Němu. Když jednou porozumíš své pozici, kým jsi v Kristu, začneš dělat ty správné věci ze správných důvodů.