„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Přísloví 4:23

Srdeční choroba tě zabije, pokud ji včas nezjistíš a neléčíš. To je pravda – fyzicky i duchovně. Proto Bible říká: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23).
Chtít vypadat co nejlépe je chvályhodné. Může to zvýšit tvou sebeúctu a zlepšit tvé životní vyhlídky. Ale je velkou chybou stále se zabývat svým vzhledem a zanedbávat svůj charakter. Konec konců jak Písmo říká: „Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem“ (1. Samuelova 16:7).
Zde vstupuje do hry Bible. Je jako zrcadlo, ukazuje ti stav tvého srdce v kterémkoliv daném okamžiku. Tak jak je na tom tvé srdce dnes? Jakými myšlenkami se zabýváš? Neustále se srovnáváš a cítíš odpor? Snadno se rozzlobíš? Když slyšíš pomluvy, umlčíš je, nebo je šíříš? Ježíš řekl: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“ (Matouš 5:8). Jinými slovy, když začneš vidět věci Božím způsobem, budeš podle toho jednat.
Když je voda ve studni znečištěná, budeš z ní nemocný. Opravdu, když jí vypiješ dost, zabije tě. Jaká je hlavní myšlenka? Je to jednoduché: nestačí se pokoušet změnit své špatné návyky; musíš jít k jádru svého problému – což je problém tvého srdce! Žalmista si toto uvědomil, proto se modlil: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha“ (Žalm 51:12). Pokud chceš, aby ti Bůh dal prospěch, dej své srdce do pořádku.