„Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti…
2. Korintským 11:23

Následuje „pokračující“ cena. Všichni chceme to, co mají úspěšní lidé. Problémem je ale, že nechceme platit cenu, kterou oni zaplatili na začátku a stále platí každý den.
Pavel objasňuje skutečný příběh, který souvisí s úspěchem: „Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen k čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve“ (2. Korintským 11:23-28).
Většina z nás má neurčitou představu, že jednoho dne budeme muset přinést oběti, ale ta cena bude muset být zaplacena dříve, než si myslíme. A protože jsme to nečekali, mnozí z nás se nechali odradit. Někteří z nás odkládají své vize, odsouvají to. Někteří je zcela opustili. Otázka, na kterou si musíš odpovědět, zní: „Až ode dneška uběhne dvacet pět let, co si budu přát, abych byl býval udělal dnes?“ To je ta cena vize, kterou dává Bůh.