„Sám dobře věděl, co je v člověku.“ Jan 2:25

Zde jsou tři oblasti, ve kterých se musíš naučit mít realistická očekávání:
1) Ohledně své osoby. Když věci děláš špatně, většinou se cítíš špatně. To uvádí do pohybu nekonečný kruh úsilí o dosažení věcí, které jsou mimo tvůj dosah, a naději, že dokážeš něco, co vůbec dokazovat nemusíš. Myslíš si, že bys měl být schopen dělat věci, které dělají druzí, ale pokud nejsi podobně obdarovaný, nemůžeš v nich vyniknout. Nemusíš nic dokazovat! Jenom poslouchej Boha a dovol Mu, aby se postaral o tvou pověst. Dokud budeš očekávat, že vynikneš ve věcech vymykajících se tvému obdarování a povolání, vždycky budeš zklamán.
2) Ve vztazích s druhými. Pokud přebíráš zodpovědnost za štěstí někoho jiného nebo druzí za tvoje štěstí, vede to k životní frustraci. Abraham Lincoln řekl: „Většina lidí je tak šťastná, jak je schopna učinit šťastnou svou mysl.“ Pokud lidé nemají ten správný pohled na život, pak ty, ale ani stovky takových jako jsi ty, je neučiní šťastnými.
3) Od života. „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ (Jan 16:33). Dokud budeš na tomto světě, budeš mít problémy. Ale neboj se, Pán má všechno pod kontrolou. Jenom se nauč být realistický. Vždycky budeš muset jednat s nepříjemnými situacemi, tvrdošíjnými problémy a obtížnými lidmi. Ale tvůj postoj (ne jejich) určuje, jestli se budeš radovat ze života nebo ne.