„Plány jsou pilnému k užitku…“ Přísloví 21:5

John Maxwell ve své knize Přemýšlení o změně říká: „Správná myšlenka plus správní lidé ve správném prostředí, ve správný čas a ze správného důvodu vždy vedou ke správnému výsledku.“ Podívejme se na tato slova a rozeberme je:
1) Správná myšlenka. Přemýšlení produkuje myšlenky a myšlenky mají neuvěřitelnou moc a schopnost. Ale každá myšlenka začíná jako „semeno“, takže ho musíš živit a chránit.
2) Správní lidé. Když představíš správnou myšlenku správným lidem, stanou se úžasné věci. V jejich společnosti rozkvete a bude naplněna možnostmi.
3) Správné prostředí. Ve správném prostředí je myšlení hodnotné, myšlenky volně plynou, nový pohled na věci je vítán, změny jsou očekávány, otázky jsou podporovány, „ega“ jsou prověřována, myšlenky podněcují lepší myšlenky a myšlení vyvolává týmovou práci.
4) Správný čas. Císař Hadrián řekl: „Mít pravdu příliš brzy je špatné.“ Dokud je myšlenka v „rozvíjejícím se“ stádiu, předkládej ji bez očekávání, časových plánů nebo přísně stanovených cílů. Proč? Protože pokud se budeš pokoušet uskutečnit svou myšlenku příliš brzy, tak možná nepřežije.
5) Správný důvod. J. P. Morgan řekl: „Člověk má vždycky dva důvody, proč něco dělá: dobrý nápad a skutečný důvod.“ Na motivech záleží – a sobecké motivy nás činí nezpůsobilými. Bůh se staví pouze za takové myšlenky, které naplňují Jeho záměry a ukazují Jeho lásku k druhým. Někdy se myšlenka stane velkou, když se spojí s jinou; jindy vynikne tak, jak je. Jedna věc je jistá: zatímco budeš rozvíjet své myšlení, zjistíš, že ono rozvíjí tebe