„…kdežto kdo jej (syna) miluje, kárá ho včas.“ Přísloví 13:24

Děti, se kterými je radost žít, lásku skrze včasné kárání nezakusí, pokud žijí v domově bez pravidel. Viděl jsi někdy film „Bonnie a Clyde“? V pozadí příběhu Bonnie je matka, která ji vychovala. Myslela si, že cokoliv Bonnie udělala, bylo „roztomilé“. Dokonce ji vychvalovala: „Tak jako jsou květiny rozzářeny rosou a sluncem, svět je veselejší díky lidem, jako jsi ty!“ Ale Bonnie nebyla tak roztomilá, když přešla k vražednému běsnění. Když svému dítěti stanovíš mantinely, bude cítit tvůj zájem a bezpečí. Proto jsou zde dvě zásady:
1) Jasně vysvětli pravidla. Trestat dítě podle pravidla, kterému nerozumí, ho vede k zatrpklosti. Čím je pravidel méně, tím je to lepší – musí být srozumitelná a jednoduchá. „Kázání“ a moralizování naproti tomu vyvolávají odpor.
2) Prosazuj pravidla důsledně. To, co dnes vyvolává pouze úsměv, by zítra nemělo být potrestáno políčkem. Nedůslednost oslabuje tvou autoritu a pěstuje v dětech neposlušnost. Zde jsou věci, kterým je potřeba se vyhnout: a) vyvaruj se srovnávání, od žádného dítěte nelze očekávat, že bude podobné jinému; b) vyhni se zraňujícím označením jako „jsi hloupý, líný, zlý, ztrácím s tebou čas“ atd. Popiš jejich jednání, ale nenič jejich sebevědomí; c) nepoužívej plané vyhrůžky – pravidlo buď prosazuj, nebo od něj upusť; d) vyhni se úplatkům, ty vytvářejí sklon k manipulaci a znevažují pravidla; e) nedělej si legraci z jejich slabosti; f) neboj se říci „ne“! Jejich budoucí úspěch a štěstí závisí na schopnosti naučit se s tím vypořádat.