„Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.“ Skutky 27:25

Pastor Robert Schuller byl na výletní lodi v Korálovém moři, když kapitán oznámil, že se chystají plavit velmi nebezpečnými mělčinami. Potřebovali alespoň devět metrů vody, aby propluli a vyhnuli se nárazu o dno. Vtom se přiblížil malý motorový člun a na palubě byl kapitán z Austrálie. Zatímco nastupoval na velkou loď, členové posádky mu salutovali a ustupovali stranou, aby mohl převzít kormidlo. Tento muž se zaměřoval na manévrování velkých lodí v rizikových úsecích a díky jeho schopnostem propluli bez problémů. Z toho si můžeme vzít následující: než tě zastihnou životní bouře, ujisti se, že Ježíš je u kormidla a víš, kdo jsou tvoji spolucestující.
Uprostřed bouře, která hrozila potopit loď, Pavel povstal a prohlásil: „Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil“ (Skutky 27:25). Byl si tím jistý, protože věděl, kdo je opravdovým kapitánem. Nikdy nepochyboval ani na okamžik, že Bůh dodrží svůj slib, zachrání jeho a všechny na palubě.
Když procházíš bouřemi, které otřásají tvou vírou, potřebuješ lidi, kteří vědí, co říká Boží Slovo. Přátele, kteří věří, že Bůh udělá přesně to, co řekl, bez ohledu na to, jak zle okolnosti vypadají. Takových přátel je málo, a jsou proto drahocenní. Pokud máš ve svém životě jednoho nebo dva, jsi požehnaný, proto za ně Bohu děkuj.