„Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.“ Izajáš 43:11

Izraelcům bylo přikázáno, aby nedělali žádné „vyryté zobrazení“ Boha. Proč? Protože Bůh nás stvořil, my jsme nestvořili Jeho.
Bůh, kterého si můžeš vyrobit, je bohem, kterého můžeš kontrolovat a přinutit ho, aby udělal, cokoliv ty chceš. Starověcí Řekové měli spoustu bohů, všichni byli stvořeni lidmi. Někteří vyžadovali lidskou oběť; jiní povolovali prostituci a dokonce ji podporovali ve svých chrámech. Když obrátíme pořádek a začneme tvořit Boha ke svému obrazu (podle naší vlastní představy), získáme následující věci:
1) Boha, který je liberál nebo konzervativec, dravec nebo holubice; boha, kterého politici příhodně vytahují ven z krabice v době voleb, aby získali hlasy, i když mu ve skutečnosti neslouží.
2) Flexibilního boha, který ti dovolí dělat cokoliv chceš, a ty potom můžeš říci: „Já jsem se cítil veden k tomu, abych to udělal.“
3) Boha, který slibuje svým dětem, že jim požehná, ale nikdy je nekázní.
4) Boha, kterého můžeš „držet na jeho místě“, dokud ho nepotřebuješ.
5) Boha, který není nejvyšší, ale je šťastný, že může být jedním z mnoha bohů, kteří otevírají mnoho cest do nebe.
Tak to není! Bůh říká: „Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není“ (Izajáš 43:11). Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). Ježíš nepotřebuje „vzhledovou úpravu“, abychom ho mohli zařadit mezi internet a kosmický věk. On je Pán! Opravdu, pokud On není Pánem nade vším, pak není Pánem vůbec!