„…promeňujte se obnovou své mysli…“ Římanům 12:2

Aby se věci změnily k lepšímu, musíš se „proměnit obnovou své mysli“. Přečti si několik rad na toto téma:
1) Dívej se na komplikace jako na okliky, ne jako na bezvýchodné situace. Vítězové nepřízni nejen čelí; dokonce ji přijímají a vědí, že vede k budoucímu úspěchu.
2) Neposlouchej kritiku, ale pokoušej se o to nejlepší. Kdokoliv, kdo dosáhl něčeho hodnotného, musel překonat hlasy těch, kteří byli proti.
3) Když máš obavy, chval Boha, dokud tvoje víra není znovu zbudována. Možná to chvíli bude trvat, ale chvála a díkůvzdání nikdy neselžou a posilují tě k tomu, abys mohl pokračovat.
4) Když selžeš, hledej v tom lekci a vzpomeň si na všechny příležitosti, kdy jsi byl úspěšný. Vyhoď pochybnosti o sobě a nahraď je tím, že o sobě budeš mluvit biblicky.
5) Když míříš do bitvy, očekávej vítězství v Boží síle. S Ním „…je možné všecko“ (Matouš 19:26).
6) Místo toho, aby ses zaměřoval na minulost a dělal si starosti ohledně budoucnosti, zaměř se na přítomnost – v přítomnosti je tvůj vliv největší. Pamatuj, Bůh řekl: „…tvá síla ať provází všechny tvé dny“ (5. Mojžíšova 33:25).
7) Nestěžuj si, ale hledej řešení – budou k tobě přicházet.
8) Když jsi rozrušený, zaměř se na své dýchání, jdi na procházku a „vyčisti“ svou mysl, přemýšlej o tom, nad čím máš kontrolu, a zbytek odevzdej Bohu.
9) Když se cítíš osamělý, vzpomeň si na lidi, kteří ti pomohli dostat se tak daleko a kteří tě milují a podporují.
10) Když jsi vyčerpaný, odpočiň si – ale nikdy se nevzdávej! Dokonči v síle všechno, co děláš.
11) Když jsi pod tlakem a podrobnou kontrolou, usmívej se a bav se. Žiješ pouze jednou. Život je krátký…proto se zmocni daného okamžiku!