„… odstraňte mému lidu překážky z cesty!“ Izajáš 57:14

V biblických dobách se maratón neběhal na hladkých závodních drahách, ale na stezkách plných překážek, které mohly způsobit, že běžec zakopnul a ztratil závod. Tři překážky, na něž si musíš dávat pozor při běhu svého životního maratónu, jsou:
1) Postoj neodpuštění. „… odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení” (Marek 11:25). Pokud v tobě pouhá zmínka něčího jména vyvolává hněv, zastav se a modli se: „Otče, já mu odpouštím tak, jako ty jsi odpustil mně. Prosím, dej mu dvojnásobnou dávku veškerého požehnání, o nějž jsem prosil pro sebe.“ Pokud se mstíš, bereš Bohu právo projevit milosrdenství a jednat v té situaci jeho způsobem. Nehraj si s Bohem. Přijal jsi milosrdenství – předej ho dál!
2) Nezdravé vztahy. Pavel napsal: „… špatná společnost kazí dobré mravy“ (1. Korintským 15:33). Své společníky na cestu životem si musíš vybrat. Pokud věnuješ čas lidem, kteří toho nejsou hodní, nemáš právo si stěžovat. Buď vybíravější. Vybírej si přátele z řad těch, kdo sdílejí tvé hodnoty, rozumí záměru, který jsi přijal od Boha, a posilují tě.
3) Nerozhodné srdce. Pavel napsal: „Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši“ (Filipským 3:13-14). Rozhodné srdce je výsledkem rozhodné mysli. To je to, co dělí vítěze od poražených. Zasvěť svůj život něčemu většímu, než jsou vlastní zájmy; rozhodni se pro záměr, který tě přežije!