„… abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu…“  Římanům 14:13

Dalšími překážkami, které musíš odstranit, abys mohl lidi získat pro Krista, jsou:
1) Nuda. Ježíš není nudný, ale náboženství někdy ano. Jedna paní usnula během kázání. Pastor ukázal na muže sedícího vedle ní: „Prosím, probuďte tu ženu!“ Ten muž odpověděl: „Vy jste ji uspal, vy ji probuďte!“ Ježíš je nazýván „dobrým pastýřem“ (viz Jan 10:11). Řecké slovo pro „dobrý“ je „kalos“, což znamená „úchvatný“. Právě takového Krista máme prezentovat těm, kdo hledají duchovní vedení.
2) Peníze. Říká se, že nejcitlivější nerv v lidském těle je ten, jenž vede do peněženky. Byly v církvi nějaké finanční skandály? Ano. Dokonce i v novozákonní církvi (viz Skutky 5). Ale nevylévej s vaničkou i dítě! Budování sborů, sycení a šacení potřebných a vysílání misionářů stojí peníze. Pokud jsou peníze ve správných rukou, pomáhají věci řešit a není žádný problém. Navíc, pokud ti Bůh může důvěřovat ve financování svých plánů, ukáže ti, jak vydělat více peněz. Řekl: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17).