„Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“        Římanům 8:29

Z výsledků studií vyplývá, že mnozí z nás nemají rádi sami sebe. Průzkum mezi vysokoškoláky prokázal, že více než padesát procent z nich trpí nízkým sebepřijetím, přičemž většina za zdroj své nespokojenosti označila svůj vzhled. „Mám moc dlouhý nos. Mám moc malé oči. Jsem moc tlustá tady a moc hubená tam. Jsem moc malý – moc vysoký. Mám pihy.“ Proto je kosmetický průmysl více než ochotný cokoliv vytmavit, zesvětlit, zdůraznit, zvednout, zastrčit a přikrýt ve snaze prodat nám podobu sebe sama, kterou jsme schopni přijmout. Malé vylepšení opravdu může být přínosné, ale nemělo by být základem sebeúcty.
Bůh to vidí takto: „Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: ‚Co to děláš?‘…“ (Izajáš 45:9). Jsi osobní Boží dílo. On nedělá chyby, nepřehlíží detaily a nenechává nic nedokončené. Musíš sám sebe přijmout, protože on tě stvořil, vykoupil a přijal.
Ve věku mediálního přetížení jsme bombardováni obrazy dokonale vypadajících lidí a děláme z toho závěr, že pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme vypadat jako oni. Pavel ale řekl: „Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost“ (2. Korintským 10:12). Bůh, který tě stvořil takového, jaký jsi, má plán na tvé zdokonalení. Jsi dokonale přijatelný, i když nejsi přijatelně dokonalý. Patříš k těm, které „… předem určil, aby přijali podobu jeho Syna…“ (Římanům 8:29). Takže práce na tobě neskončila!