„… on vás povýší.“ Jakub 4:10

V Bibli se píše: „Pokořte se před Pánem, a on vás povýší“ (Jakub 4:10). Funguje to takto: když se snažíš sám sebe vyvýšit, Bůh tě nechá padnout, ale když se pokoříš, pozvedne tě. Dělá to proto, že jsi jeho dítě a on tě miluje. Možná se teď cítíš jako úplná nula, ale v Božích očích jsi důležitý. Kdo kromě Boha může jen tak sáhnout, najít Gypsy Smitha a použít ho k získání mnohých pro Krista? Kdo kromě Boha může jít do Old Comiskey Parku v Chicagu, najít baseballového hráče Billyho Sudaye a použít ho k ovlivnění světa? Kdo kromě Boha by se podíval do galilejské rybářské lodě, našel Petra, zavolal ho, proměnil a použil si ho k vybudování církve? Bůh dělá takové věci velmi rád. Vzhledem k tomu, že: „Bůh nikomu nestraní“ (Římanům 2:11), máš plné právo se domnívat, že pro tebe to udělá také. V Bibli je napsáno: „… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP).
Když ten malý hlásek v tobě šeptá: „Ty nemáš žádný talent, nikdy ničeho v životě nedosáhneš“, není to Bůh. Je to satan, a Bible varuje, že satan je lhář (viz Jan 8:44)! Proto mu musíš říct: „Nevěřím ani slovu z toho, co říkáš. Ty mě nemůžeš srazit dolů, protože Bůh mě pozvedá.“
Boží plán pro tebe vznikl dlouho předtím, než ses narodil, a Bůh nezměnil názor. Proto potřebuješ jeho plán objevit a potom se ujistit, že tvoje pocity, myšlenky, jednání a slova jsou s ním v souladu.