„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete…“ Efezským 5:15

Tři další otázky, které by sis měl klást, jsou tyto:
1) Využívám každý den co nejlépe? „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas…“ (Efezským 5:15–16). Na zítřek se můžeš připravit jedině tehdy, když se zaměříš na to, co máš udělat dnes. Pokud dnes neděláš správné věci, strávíš zítřek napravováním dnešních chyb. Nikdy nezměníš svůj život, dokud nezměníš něco, co děláš denně. Jedině tehdy, když se budeš sám sebe ptát, zda využíváš každý den co nejlépe, budeš schopen se udržet na správné cestě a vrátit se na ni, když z ní sejdeš.
2) Dělám si čas na přemýšlení? Jedna z nejmoudřejších věcí, kterou můžeš dělat, je udělat si čas na přemýšlení. Zvlášť důležité to je, pokud jsi člověk, který se zaměřuje na jednání a cíle. Máme rádi pocit, že děláme pokroky, posunujeme se dopředu a dosahujeme cílů. Ale abys mohl dělat správnou věc správným způsobem a ve správném čase, musíš si udělat čas na zhodnocení toho, co děláš. Děláš to?
3) Líbí se můj život Bohu? Henocha si pamatujeme podle těchto slov: „Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt … měl svědectví, že se líbil Bohu“ (Židům 11:5, ČSP). To je svědectví! Ježíš řekl: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ (Marek 8:36). Bez ohledu na to, čeho chceš v životě dosáhnout, by tvým nejvyšším cílem mělo být, aby ses líbil Bohu. Proto s ním musíš trávit čas v modlitbě a čtením Písma. V modlitbě mluvíš ty k Bohu a prostřednictvím Písma mluví on k tobě. To je vítězná kombinace, která nikdy neselže!