„Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny.“ Židům 11:7

Noeho příběh nás učí, že:
1) Můžeš způsobit změnu ve své rodině. „Noe věřil … a připravil koráb k záchraně své rodiny“ (Židům 11:7). Noeho rozhodnutí neprospělo jen jemu osobně, ale zachránilo i celou jeho domácnost. Trvalo to mnoho let, ale stalo se to. Také ty můžeš díky Boží milosti získat svou rodinu pro Krista.
2) Můžeš způsobit změnu, která ovlivní budoucí generace. Noe nejen přežil potopu, ale Bůh si ho také použil k založení nového světa. To je povolání! Jak velký vliv! Jaké dědictví! „Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm“ (2. Paralipomenon 16:9). Bůh hledá lidi, kteří mu budou partnery při plnění jeho záměrů na zemi. Ale abys byl způsobilý, musíš splnit tři podmínky: a) musíš být ochoten vystoupit z davu. Noe věřil své vizi, když tomu nikdo jiný nevěřil. Lidé, kteří působí změnu, jsou jiní. Nedopusť, aby tě to znervózňovalo; b) nesmíš se bát udělat něco poprvé. Nedopusť, aby ti slova „to nikdo nikdy předtím neudělal“ bránila v tom, abys poslechl Boha. Noeho lidé pravděpodobně říkali: „Vždyť neprší. Kdo potřebuje loď?“ Ale oni se mýlili, kdežto Noe měl pravdu; c) musíš vydržet déšť, abys uviděl duhu. Takže zaujmi postoj a věř Bohu, že to, co slíbil, také udělá (viz Jeremjáš 1:12).
3) Změnu můžeš způsobit v jakémkoliv věku. Přestaň se kvůli svému věku podceňovat. Noemu bylo pět set let, když začal kázat a stavět archu. Dokud Bůh neřekne, že je konec, žádný konec není!