„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Potřebuješ být naočkován proti vážné duchovní chorobě: zatvrdnutí postojů. Toto onemocnění způsobuje, že si myslíš, že tvůj názor je jediný správný. Dokud s tebou život spolupracuje, je všechno v pořádku, ale když ne, potácíš se ode zdi ke zdi, pohmožděný a zkrvavený, a nakonec skončíš v zoufalství. Potom začneš obviňovat druhé, život, ďábla nebo Boha. Můžeš svou víru myslet dobře, ale bez „pružnosti“ je předurčená k neúspěchu!
Zkušení kajakáři vědí, jak se dělá „eskymácký obrat“. Tato technika umožňuje udělat pod vodou obrat o 360° a znovu se narovnat, aniž by ses utopil.
Takovou strategii používal Pavel k překonávání problémů, jimž v životě čelil. „Ve všem a do všeho jsem zasvěcen…“ (Filipským 4:12). Nezískal takové schopnosti přirozeně, ani se to nenaučil na „semináři o pružnosti“ nebo od nějakého gurua. Naučila jej to drsná škola pádů, trpělivosti, vytrvalosti, pokory, sebezapření, oddanosti a důvěry v Boha. Výsledkem bylo, že dělal obraty uprostřed ran pronásledování, hladu, chudoby, vězení a popravy, aniž by se vzdal, a přitom ukazoval, jak se „radovat v Pánu vždycky“ (viz Filipským 4:4).
Když se víra střetne s realitou, ohne se a vydrží, dokud se nedostaví vítězství. Je jako strom, který se ohne v bouři a potom se narovná zpět. „Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost … Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:12–13). Proto se nauč dělat obraty uprostřed ran!