Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ Filipským 2:13

Pavel napsal: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí (tj. dává vám energii, sílu a touhu), že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Jsme náchylní dovolit, aby nejrůznější věci vytlačily Boha z našeho života. Proto do nás Pán vkládá touhu činit jeho vůli. Když toužíš číst Bibli, je to Bůh, kdo tě pobízí, abys to dělal. Když se toužíš modlit, je to Bůh, kdo tě k tomu vede. Když toužíš dávat, je to Bůh, kdo tě k tomu motivuje.
Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic … Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“ (Jan 15:5–7). Všimni si slova „zůstávat“; znamená to někde bydlet a usadit se tam. Takže pokud žiješ v blízkém vztahu s Kristem, přání, která máš ve svém nitru, jsou přání, která on může naplnit. Jestliže máš pocit, že Bůh do tvého srdce vložil určité touhy, je důležité se za ně modlit a ptát se ho. Pokud si nejsi jistý, jestli jsou ty věci od něj, modli se: „Pane, věřím, že jsi vložil tuto touhu do mého srdce, proto tě prosím, abys ji naplnil. Mohu ale být šťastný i bez toho, protože jsem šťastný s tebou. Je to na tobě, abys udělal cokoliv, co chceš.“
Dostal ses už na takovouto úroveň vztahu s Bohem?