„Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu…“ 2. Korintským 2:15

„Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k lidem, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu“ (2. Korintským 2:15–16).
Když římská armáda vyhrála bitvu, nechala poražené nepřátele v řetězech pochodovat ulicemi. Součástí oslav bylo také pálení kadidla na soustavě oltářů po celém městě. Tak i ti, kteří nemohli vidět průvod, věděli, že armáda zvítězila, protože cítili kadidlo. Vůně kadidla byla symbolem jejich vítězství.
Můžeme si z toho vzít lekci. Jako Kristovi následovníci jsme povoláni, abychom šířili jeho životadárnou vůni (viz 2. Korintským 2:14). Zapomeň na Estée Lauder a Chanel No. 5. Tvůj život by měl být natolik prostoupen Boží přítomností, že lidé kolem tebe by to měli cítit. Koneckonců ty sám jsi tím nejpřesvědčivějším důkazem, že Ježíš žije ve svých dětech a dobře se mu daří. Ve velkých evropských katedrálách můžeš vidět nádherná vitrážová okna, na nichž jsou vyobrazeny důležité události Kristova života. Je dobré ocenit takový řemeslný um, ale Bůh nepotřebuje chrámová okna k tomu, aby mohl vyprávět svůj příběh. Používá si k tomu znovuzrozené, připravené a nadšené křesťany. Všiml sis někdy, že čím déle spolu manželé žijí, tím více začínají mluvit a jednat podobně? S námi je to stejné: čím více času trávíme s Ježíšem, mluvíme s ním, meditujeme nad jeho Slovem a užíváme si jeho přítomnost, tím více se lidé budou ptát: „Co je to za parfém, jaký používáš?“