„… Ježíš … odešel opět na horu, zcela sám.“ Jan 6:15

Tajemství úspěchu spočívá v poznání, kam tě Bůh povolal a k čemu tě obdaroval. Jakmile tyto dvě věci objevíš, předej všechno ostatní jiným nebo to nech být. Není to snadné, protože lidé si budou činit nárok na tvůj čas a energii v oblastech, které neodpovídají tvému povolání. Zjisti si, které činnosti tě od něj odvádějí, a pokud nejsou zásadně důležité, opusť je. Pak si zjisti, které ti dodávají energii a nabíjejí tě; z těch učiň podstatnou součást svého života.
Možná ti připadá, že na tvůj čas je kladeno příliš nároků. Nikdo nebyl zaměstnanější než Ježíš. Jan o jeho pracovní zátěži vypovídá: „… mnoho … Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané“ (Jan 21:25). Jak Ježíš dokázal vydržet vysoké tempo a nevyhořet? Znal tajemství duchovního odpočinku a obnovy. Jan zapsal: „Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám“ (Jan 6:15). Slovo „opět“ nám ukazuje, že Ježíš se pravidelně stahoval před davy do ústraní, aby se modlil, zvažoval své plány, priority a načerpal energii.
Rozuměj: aby tvá služba druhým byla účinná, musíš se naučit být v dostatečné míře sám se sebou. Romanopisec Louis Auchincloss řekl: „Jediná věc, která člověka drží, je energie; a co jiného je energie, než mít rád život?“ Pokud si dokážeš vybojovat chvíle na to, co ti dodává energii, získáš rezervy, z nichž budeš moci čerpat, až nastane čas dávat jiným.