„Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ Matouš 8:27

Matouš zaznamenává: „I přistoupili a probudili ho se slovy: ‚Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!‘ Řekl jim: ‚Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?‘ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: ‚Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?‘“ (Matouš 8:25–27).
Ježíše a to, co pro tebe může udělat, nikdy doopravdy nepoznáš, dokud s ním neprojdeš bouří. To je důvod, proč Bůh plánuje bouře jako součást tvé cesty. Ježíš se ptal: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ (Matouš 8:26). Učil nás, že strach z nás bude vysávat život a bude vysoušet naši radost. Pokud tvůj život ovládá strach, stává se tvým bohem bezpečí a hledáš život bez rizika. Ale ti, kdo jsou naplnění strachem, nemohou hluboce milovat, protože láska je riskantní. Nemohou dávat chudým, protože, lidově řečeno, v dobrodiní není záruka návratu. Strach jim brání i snít. Co když se jejich sny roztříští a spadnou z nebe? Není divu, že Ježíš tolik bojuje proti strachu. V evangeliích je asi sto dvacet pět Kristových přikázání. V jednadvaceti z nich nařizuje „nebát se“. Druhé nejběžnější přikázání, milovat Boha a bližního, se objevuje pouze osmkrát.
Pokud můžeme podle množství na něco usuzovat, pak je strach podle Ježíše jedním z našich největších problémů. Proto jeho nejčastější výrok zní: „Neboj se.“ A říká to dnes i tobě.