„Na Hospodina slož svoji starost…“ Žalm 55:23

Odevzdej své manželství Bohu. Posledním slovem v celé záležitosti musí být jeho slovo! Je dobré vyhledat odbornou pomoc, ale dokud nepředáš vlastnictví svého manželství Bohu do rukou, ještě jsi nezkusil nejlepší variantu. Ptáš se, co to prakticky znamená? Dvě věci:
1) Přestaň Bohu předepisovat, co má dělat. To je jeho práce, ustup mu z cesty, aby mohl jednat bez překážek. Tvé vlastní zájmy a touha kontrolovat se musí sklonit před jeho vůli. Dokud trváš na tom, že máš pravdu a chceš svého partnera „srovnat“, zůstáváš součástí problému. Jestli ale předáš problém Bohu, je jeho věc (a ne tvoje), aby na něm pracoval.
2) Nauč se chodit „… vírou, a ne viděním“ (2. Korintským 5:7, B21). Když se ti něco vymkne z rukou, máš tendenci vracet se k problému. Nedělej to, jinak výsledkem bude víc toho, co nefunguje. Obnov své rozhodnutí, že dovoluješ Bohu, aby měl kontrolu a pracoval se srdci vás obou. Žij z víry, ne z pocitů. Žalmista to vyjádřil slovy: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ (Žalm 55:23).
Když důvěřuješ Bohu, že to vezme do rukou, stanou se tři věci: a) zakusíš pokoj; b) odpor partnera se pravděpodobně zmenší, protože ho přestaneš dráždit; c) Bůh se pustí do díla: „… Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce…“ (Filipským 1:6, B21).