„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.“    Zjevení 4:11

1) Věděl jsi, že Bůh tě stvořil proto, aby s tebou mohl žít ve vztahu? Stvořil tě proto, aby se ze tvé společnosti mohl radovat každý den. „… neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest“ (Zjevení 4:11). Až si uvědomíš, že on s tebou chce trávit čas, čeká na tebe a vítá tě ve své přítomnosti, tvůj postoj vůči osobnímu času s Bohem se změní.
2) Věděl jsi, že tento vztah je možný díky kříži? Když Adam zhřešil, Bůh ho vyhnal z ráje a do vstupní brány postavil anděly s meči, aby lidé nemohli nikdy vstoupit zpět. Potom Bůh udělal něco opravdu ohromujícího: vzal na sebe podobu člověka, žil mezi námi, zemřel na naší zemi a byl sražen mečem Božího soudu na kříži, čímž pro nás zajistil cestu zpět do své přítomnosti. Úžasné, že?
Ve Starém zákoně mohl do svatyně svatých vstupovat pouze jeden člověk – velekněz. Navíc tam mohl jít pouze jeden den v roce. Boha od lidí oddělovala tlustá opona. Lidé stáli venku a říkali si, jak asi zní Boží hlas, jaké to je cítit Boží přítomnost a jak vypadá jeho sláva. Věděl to jenom velekněz. Když ale Ježíš zvolal: „Dokonáno jest!“ (Jan 19:30), stalo se to, co Bible popisuje takto: „Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů“ (Marek 15:38). Od toho okamžiku nás učinil „… královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky“ (Zjevení 1:6). Jaká výsada! To všechno nám umožnila milost. Vděčnost by měla být magnetem, který tě každý den přitáhne do Boží blízkosti.