„… od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.“    Jób 23:12

Tvůj osobní čas s Bohem je víc než jen dobrý nápad; je to čas životně důležitý k tvému duchovnímu přežití. Také je nezbytný pro tvůj duchovní růst a zrání. Možná říkáš: „Já ale chodím každý týden do církve.“ Umíš si představit, co by se stalo, kdybys jedl jen jedenkrát týdně?
Praotec Jób řekl: „… od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle“ (Jób 23:12). Petr mluví o Písmu jako o „nefalšovaném duchovním mléku“ (viz 1. Petrova 2:2) a list Židům nazývá Boží slovo „hutným pokrmem“ (viz Židům 5:14). Tvůj čas s Bohem je také jako duchovní koupel. Ježíš řekl: „Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15:3). Každý den se sprchuješ, abys zůstal čistý a zabránil tělesnému zápachu. Není snadné být s někým, kdo silně zapáchá; navíc když to tomu člověku řekneš, riskuješ, že ho urazíš. Pokud ho ale miluješ, řekneš mu to. Ježíš řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ (Matouš 16:23). Podtrženo sečteno – pokud si nebudeš chránit svůj osobní čas s Bohem:
1) Budeš odříznut od zdroje své síly, vedení a moudrosti.
2) Tvá užitečnost pro Boha bude omezená.
3) Budeš nedůsledný ve svém křesťanském životě.
Říkáš, že nemáš čas? Máš sto šedesát osm hodin týdně jako všichni ostatní! To, jak je využiješ, záleží na tom, co považuješ za nejdůležitější. Takže jestli si myslíš, že je přátelství s Bohem důležité, začni si na něj dělat čas.