„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ Matouš 5:5

Ježíš řekl: „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Matouš 5:5). Všichni bychom na tom byli mnohem lépe, kdyby svět řídili tiší lidé, protože ti, kdo nejsou tiší, dělají ve věcech skutečný nepořádek! František Saleský řekl: „Není nic tak silného, jako jemnost, a nic není tak jemného, jako skutečná síla.“ Stejně jako chytíš více much na med než na ocet, lidé lépe reagují na tichost než na agresivitu.
Slavný fotbalový trenér John Wooden vyprávěl následující příběh: „Můj otec Joshua Wooden byl v určitém smyslu silný, ale zároveň to byl laskavý muž. Byl schopen zvedat těžké věci, které neuzvedli ani muži polovičního věku, zároveň nám ale každý večer po práci na poli, kde pěstoval kukuřici, trávu na seno, obilí, rajčata a melouny, četl verše. Na naší farmě jsme měli dvě muly, které se jmenovaly Jack a Kate. Kate byla často tvrdohlavá a lehala si, když jsem s ní oral. Nemohl jsem ji dostat na nohy, ať jsem s ní zacházel sebedrsněji. Jednou otec viděl nepříjemnou situaci, do níž jsem se dostal. Přišel přes pole až k nám a řekl: ‚Kate‘. Mula vstala a začala znovu pracovat. Otec se jí nikdy nedotknul ve zlosti. Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, že dokonce i tvrdohlavá mula reaguje na jemnost.“
Když Ježíš mluví o tichosti, nemluví o slabosti. Tichost znamená „sílu pod kontrolou“. Nezkrocený kůň je k ničemu; předávkování lékem spíš zabíjí, než léčí; vítr, který se vymkne kontrole, zničí všechno, co mu přijde do cesty. Ježíš byl mocný, ale zároveň jemný a tichý. A ty jsi povolán, abys šel v jeho šlépějích (viz 1. Petrova 2:21).